Što zapravo obuhvaća dugoročni najam vozila i zašto je isplativ za poslovne korisnike

Dugoročni najam vozila isplativa je investicija za poslovne korisnike i predstavlja budućnost mobilityja kako u svijetu, tako i na domaćem tržištu. Sve više domaćih kompanija okreće se ovakvoj vrsti najma vozila, kako za svoje poslovne potrebe, tako i za korištenje vozila od strane svojih zaposlenika. Dugoročnim najmom prate se trendovi u industriji te se logično, tvrtke sve više okreću dugoročnom najmu vozila koji uključuje i neizbježne troškove održavanja vozila za vrijeme trajanja najma čime se razlikuje od klasičnog leasinga s kojim ga brojni korisnici miješaju. Zahvaljujući principu "ključ u ruke" koji tvrtkama pruža veću fleksibilnost te visokim cijenama nabave novih vozila, poslovni svijet se sve više okreće upravo dugoročnim najmovima

Benussi Fleet Expert kroz dugoročni najam vozila kao najmodavac, korisnicima pružamo dodanu vrijednost kroz brigu i kontrolu svih događaja i aktivnosti vezanih uz vozni park kompanija. Proces nabave vozila zajednički dogovaramo s klijentom uz detaljne uvide u njihove potrebe. Pratimo njihove želje od tipa karoserije, posebnih zahtjeva oko marke i modela, željenih kilometara pa čak i boje vozila te potom krećemo u realizaciju. Kada klijent preuzme dogovoreno vozilo, ono je potpuno pripremljeno i spremno za trenutnu upotrebu. Svu buduću brigu oko vozila od registracije do ostalih troškova, prepuštate nama.

Budući da smo složili Top fleet ponudu za dugoročni najam te dobili brojne upite, niže smo pokušali odgovoriti na vaša najčešća pitanja. S ciljem demistificiranja dugoročnih najmova, bez fige u džepu, otvoreno smo odgovorili na najčešće upite. Uvijek smo otvoreni za sve upite koje nam možete poslati na mail: info@fleetexpert.hr

Mogu li kao privatna osoba iznajmiti vozilo?

Benussi Fleet Expert predstavlja dugoročni najam poslovnim subjektima i pravnim osobama za najam dulji od 12 mjeseci. Za najam koji se odnosi na period kraći od 12 mjeseci, za ponudu se obratite našem Enterprise Rent-a-Caru, sestrinskoj kompaniji koja će vam složiti najbolju ponudu.

Mogu li iznajmiti vozilo na 3 mjeseca?

U Benussi Fleet Expertu ne. Primarno kao stručnjaci za flotni menadžment bavimo se najmovima duljim od 12 mjeseci. Za sve najmove za razdoblje kraće od 12 mjeseci, kako smo u prethodnom pitanju napomenuli, obratite se našoj sestrinskoj kompaniji Enterprise Rent-a-Caru za ponudu.

Mogu li kupiti vozilo nakon isteka najma od 48 mjeseci?

Opcija za kupovinu vozila po isteku najma uvijek je otvorena te je stvar dogovora između najmodavca i najmoprimca po isteku ugovora, a potencijalna kupnja se obavlja u odjelu prodaje rabljenih vozila Benussi Select Cars.

Jučer sam otvorio j.d.o.o mogu li dobiti vozilo? 

Svakom dugoročnom najmu pristupamo oprezno, sistematično te vodimo brigu da je poslovni subjekt stabilan na tržištu. Ukoliko je tvrtka nedavno registrirana u krajnjim situacijama moguće je zaključenje ugovora o dugoročnom najmu, naravno uz predaju depozita.

Imam taxi obrt, mogu li iznajmiti vozilo?

Nažalost, najmove vozila za obavljanje taxi djelatnosti trenutno ne odobravamo.

Jesam li ograničen s kilometrima?

Kod potpisa ugovora o dugoročnom najmu definira se i kilometraža koje će vozilo prevaliti tijekom perioda korištenja. Međutim, ako se za vrijeme perioda korištenja, pojavi potreba za povećanjem ili smanjenjem ugovorene kilometraže, u dogovoru sa korisnikom vrši se rekalkulacija cijene najma. Što to znači u praksi? Da nam se uvijek možete obratiti za reprogramiranje dogovorenih kilometara - smanjenje ili povećanje. Tu smo da se dogovorimo na obostrano zadovoljstvo.