Asistencija i pomoć na cesti

Usluga pomoći na cesti, koja je dostupna 24 sata dnevno pozivom na besplatni broj, uključuje osiguranje mobilnosti i pomoć u svim situacijama kad niste u mogućnosti normalno koristiti vaše vozilo u najmu pokriveno našim uslugama.

Usluga pomoći na cesti dostupna je u istom obujmu pokrića, bez obzira na marku vozila.

Usluga pomoći na cesti uključuje sve države Europe (van Hrvatske poziv se ostvaruje na poseban fiksni broj sa sugovornikom koji govori hrvatski jezik, bez obzira iz koje države dolazi poziv)


Kontakt

HRVATSKA:
0800 81 88