Zamjenska vozila

Usluga korištenja zamjenske pool flote osigurava vam mobilnost u svakom trenutku korištenjem zamjenskog vozila unaprijed ugovorene kategorije, u slučaju potrebe za istim, kod:
  • većih kvarova
  • šteta na vozilu
  • prema potrebi zbog nemogućnosti korištenja osnovnog vozila
Usluga se ugovara na određeni broj dana korištenja zamjenskog vozila tijekom perioda korištenja, a u mogućnosti smo ugovoriti razne dodatne mogućnosti i pakete korištenja zamjenskih vozila krojenih po mjeri potreba klijenta.